logo odvaz Stavíme první kamenné improvizační divadlo v ČR! projekt improvizační divadlo odvaz ostrava hithit POMOZTE NÁM, PROSÍM, ZDE. Novinky
Improvizační zápas Odvaz vs. Tamti (Brno)

17.11.2018 v 19:00
Divadlo Odvaz, Ostrava

Impr(O2Z)nás: Saša a Zuzka

27.11.2018 v 19:00
Divadlo Odvaz, Ostrava

Pohádka: Čertík nezbeda

2.12.2018 v 15:00
Divadlo Odvaz, Ostrava

Improgame

11.12.2018 v 19:00
Divadlo Odvaz, Ostrava

Vedlejší menu

přihlášení

Email:
Heslo:

Kategorie

Standartní improzápas a některé druhy improshow jsou rozděleny na krátké scénky, které se v improvizaci označují jako kategorie. Zde je výčet nejčastěji hraných kategorií.

DVOJITÁ STÍHAČKA Tuto kategorii začíná hrát pouze jeden tým. Na písknutí rozhodčího se týmy vymění a pokračují tam, kde předchozí tým skončil. Toto se děje celkem 2x, proto DVOJITÁ stíhačka. UKÁZKA
LOUTKY Na scéně jsou dvě židle. Dva hráči na nich stojí a dva hráči jsou pod nimi. Hráči nahoře animují hráče dole jako loutky a vytvářejí příběh inspirovaný loutkovým divadlem. ---
DOPIS Jeden hráč z každého týmu čte dopis, následují 2 minuty improvizace inspirované přečteným dopisem. UKÁZKA
DABING ABC Tuto kategorii hrají tři hráči, kteří se navzájem dabují. Hráč B dabuje hráče A, hráč C dabuje hráče B a hráč A dabuje hráče C. Jedná se o jednu z nejvíce technicky náročných kategorií. UKÁZKA
PRSKAVKY Obvykle 2 hráči z každého týmu se postaví zády k divákům, rozhodčí je vyvolává po jednom. Improvizuje se 30 sekund na jedno slovo z publika. UKÁZKA
DUET Dva hráči, každý z jiného týmu, se postaví proti sobě zády, námětem je jedno slovo z publika, otáčí se a hrají spolu, improvizaci si hráči ukončují sami neutrálním pohledem do publika. UKÁZKA
EN FACE Obdoba rozhlasové hry. Obvykle po 2 hráčích z každého týmu stojí vedle sebe s pohledy upřenými dopředu. Hrají jen s minimální mimikou a bez použití gest. UKÁZKA
VYPRÁVĚNÁ Jeden z hráčů se stává vypravěčem, který se postaví vzadu doprostřed scény a zpravidla improvizaci uvádí popisem situace, ve které se postava nachází, vyprávění se střídá s hraným dějem, vypravěč může děj výrazně posunovat. UKÁZKA
MIKROFON Hraje se stejně jako volná, s tím rozdílem, že ve chvíli, kdy někdo z publika zakřičí "mikrofon!" se postava, která právě mluvila, chopí mikrofonu a vyzpívá z pocitů a nálad, které jí v dané chvíli a v dané roli cloumají, popřípadě posune děj dále. Zpravidla odzpívá 4-5 veršů své písně a vrací se zpět do děje. UKÁZKA
DIAPOZITIVY Dva hráči, z každého týmu jeden, uvádějí prezentací nějaké události či situace a ostatní hráči z týmů jim pomáhají demonstrací živých obrazů(vytváření diapozitivů), které uvaděči popisují, vysvětlují a upravují. UKÁZKA
FM RÁDIO Improvizace se hraje bez světel, tzn. že herci i diváci nic nevidí. Hráči sedí v půlkruhu na jevišti a představují zvuky, slovy a písněmi vysílání rozhlasu. UKÁZKA
TOASTER Všichni hráči jsou na scéně v dřepu a na písknutí rozhodčího postupně vyskakují. Hrají jen s těmi hráči, kteří aktuálně vyskočili s ním a společně rozvíjejí hru. Po celou dobu této improvizace si drží svou roli. UKÁZKA
DUÁL Začíná se normálně v češtině jako volná improvizace na zadané téma, ale v okamžiku, kdy někdo z publika řekne „Duál“ tak se hráči přepnou do „cizího jazyka“, kterému nemusí nikdo rozumět a při dalším vyslovení se přepnou zpátky do češtiny. UKÁZKA
POSLOVENSKY Improvizace probíhající v duchu jazyka našich východních sousedů. UKÁZKA
POSLEDNÍ VĚTA Tuto kategorii hrají tři týmově smíšené dvojice hráčů. Diváci určí každé dvojici prostředí, ve kterém se bude improvizace odehrávat. Ve chvíli, kdy rozhodčí pískne, dvojice ustrne v poslední pozici, a rozhodčí zopakuje jejich poslední větu. Ta se stává první větou, se kterou následující dvojice začíná improvizaci ve svém prostředí. UKÁZKA
TAM A ZPĚT Improvizuje šest hráčů. Každý z hráčů dostane od diváků jedno klíčové slovo, které se stává signálem pro jeho příchod a odchod ze scény. Diváci určí prostředí, ve kterém začíná hrát improvizaci dvojice hráčů. Pokud některý z nich vysloví klíčové slovo spoluhráče, musí ten, jehož klíčové slovo zaznělo, motivovaně přijít na scénu, či z ní odejít. UKÁZKA
PYRAMIDA Na počátku této improvizace je jeden hráč na scéně a vykonává diváky určenou činnost. Rozhodčí pískne, hráč se zastaví v poslední pozici a přichází druhý hráč, který pro rozvoj společné hry vezme v potaz výraz a gesto hráče stojícího ve štronzu. Rozehrává však úplně jinou improvizaci, než byla ta předcházející. Takto postupně přichází pět hráčů. Okolnosti se s každým novým hráčem vždy promění. Když je na scéně šest hráčů, ten který přišel jako poslední, musí najít vhodnou chvíli, aby motivovaně z improvizace odešel. Zbylá pětice hráčů se vrací k předcházející (tedy v pořadí páté) improvizaci, kdy jich na scéně bylo ještě pět. Takto postupně hráči zase ubývají a musí se vrátit do předcházející improvizace, až na scéně opět zůstane jen jeden hráč, který svoji vlastní ukončí. UKÁZKA
DŮM A ZAHRADA V této kategorii je jeviště rozděleno na dvě pomyslné poloviny. Jedna strana je označena jako zahrada, druhá jako dům. Hrají zpravidla dvě dvojice hráčů. Každá dvojice hraje jednu postavu, ve které se střídají, na své polovině jeviště, tedy v domě nebo na zahradě. Pokud hráč odchází „ze zahrady“ (tedy ze své poloviny), musí na druhé straně jeho spoluhráč okamžitě přijít „do domu“. Hráči „do domu“ nebo „na zahradu“ volají vždy směrem ven z jeviště. ---
POETICKÁ V této kategorii hráči rozvíjejí příběh na zadané divácké téma v básnické řeči, pomocí rýmů. Příběh i poezie mají být v rovnováze. UKÁZKA
RUCE Dva hráči z každého týmu jsou odborníky v diváky dané oblasti. Každá dvojice jednoho týmu představuje jedince, kdy jeden je rukama(vytváří gesta) a druhý zbytkem těla(hovoří) jedné osoby. UKÁZKA
SCHIZOFRENIE Hrají z každého týmu dva hráči. Ti hrají vždy jednu postavu, ale každý z nich dostane od diváků zadanou protikladnou emoci(nebo charakter). Hráči se mění na své tlesknutí. UKÁZKA
ČTVEREC Dva hráči z každého týmu se rozestaví do rohů pomyslného čtverce. Rozhodčí „otáčí“ čtvercem, aby byli k divákům otočeni vždy právě dva hráči. Ti rozvíjí improvizaci v diváky zadaném prostředí vždy se sousedícím hráčem. Hráči si drží svou postavu ve všech prostředích. UKÁZKA
NÁTLAK Z každého týmu jeden hráč má za úkol donutit toho druhého k něčemu, co si vymyslí diváci, aniž by donucovaný věděl k čemu. UKÁZKA
VIDEODABING Zpravidla po jednom hráči z každého týmu dabují filmovou ukázku na zadané téma. UKÁZKA
SPORTOVNÍ KOMENTÁTOR Dva hráči, z každého týmu jeden, probírají sportovní úspěchy a kariéru jednoho z nich a za nimi probíhá simultánní překlad do znakové řeči. ---
ČERVENÁ KNIHOVNA Improvizace inspirovaná jihoamerickými telenovelami. Většinou jako součást změny žánrů. ---
ZMĚNA ŽÁNRU Improvizace probíhá na zadané téma nejprve ve volném prostředí a na písknutí rozhodčího se mění žánr improvizace (telenovela, horor, pohádka apod.). Téma musí hráči udržet v každém žánru. Hrají zpravidla dva hráči. UKÁZKA
SMRT V JEDNÉ MINUTĚ 2 hráči mají jednu minutu na to, aby jeden z nich motivovaně a smysluplně zemřel. Diváci určují prostředí, kde se událost odehraje. ---
DABOVANÁ 2 hráči z každého týmu. Každý hráč vstupující na scénu má svého dabéra, který za něj mluví. Hráč, který hraje, je otočen většinu času obličejem přímo do publika. V této kategorii se používají výrazná teatrální gesta a výrazná mimika. UKÁZKA
SPOON RIVER Čtyři hráči se postaví do řady vedle sebe. Každý z nich je jiná postava, která vypráví svůj příběh nezávisle na ostatních. Příběhy jednotlivých postav se postupně prolínají. ---
KAM ZMIZEL TEN STARÝ SONG Improvizaci začínají dva hráči - moderátor a nějaká slavná osobnost, zpravidla z hudební branže. Povídají si, co ovlivnilo jeho tvorbu, jaké písně. Ty jsou pak v průběhu krátce zazpívány ostatními hráči. UKÁZKA
BARMAN Do baru přicházejí hosté, kteří se svěřují se svými trápeními barmanovi a často to vyjadřují písní. UKÁZKA
LOVESONG Z každého týmu jeden hráč zpívá milostnou píseň jednomu dobrovolníkovi z řad diváků. UKÁZKA
OSTRAVSKÁ VYPRÁVĚNÁ Hráči se rozdělí do dvou řad a z těchto řad pak střídavě vystupují, při čemž vyprávějí kousek příběhu na divácké téma. Do vyprávění vstupují i ostatní hráči jako zvuky a přímé řeči postav z příběhu. Tato kategorie se také často hraje ve verších. UKÁZKA
JAZYKOVÝ KURZ Z každého týmu nastoupí jeden hráč. Hráči stručně uvedou jazykový kurz (česky a šumlovaně), naučí 2 nová slovíčka. Slovíčka postupně představí ve frázích ostatní hráči. První šumlovaně, druhý přeloží. Lektoři zopakují slovíčka. Následujíci 2 minuty šumlovaná improvizace s využitím slovíček, jeden dabér monotóně překládá. (tuto kategorii vymyslely Ostružiny) ---
S REKVIZITOU Hrají jeden z každého týmu. Rozhodčí má připraven předmět, se kterým hráči hrají improvizaci a který se během improvizace stává zástupnou rekvizitou a proměňuje. ---
ZPÍVANÁ Hraje se na dva různé způsoby. Při jednom z nich se hráči postaví do půlkruhu a na hudbu z klavíru vytvoří nějaké sborové melodické pozadí. Potom postupně vystupuje hráč za hráčem a každý zazpívá kus příběhu. Poslední hráč by měl dospět k pointě. Při druhém způsobu hráči také dělají sbor.Ze sboru vystoupí sólista a zpívá hlavní příběh. Sólistů může být najednou na scéně i více. UKÁZKA
REKLAMA Krátká improvizace podle modelu reklamy. Často součást změny žánrů. ---
TELESHOPING Improvizace inspirované klasickým teleshopingem. Často součást změny žánrů. ---
FILMOVÁ UPOUTÁVKA Kopíruje klasické filmové upoutávky. Uvádí nejdůležitější momenty filmu. Na konci je závěrečná pozvánka do kina. ---
KOMIX Dva hráči (jeden z každého týmu) se postaví dopředu na stranu jeviště a ostatní hráči vytvářejí statické komixové „obrázky“. Hráči vepředu přednášejí repliky postav na obrázku. ---
POROVNÁVACÍ ŽENY VERSUS MUŽI Hraje se jako volná kategorie s tím, že na stejné téma nejprve hrají pouze muži(ženy odchází, aby neslyšely a neviděly, co hrají muži), potom na to samé téma hrají ženy (nebo naopak). Jedná se tak pokaždé o zcela jinou improvizaci. UKÁZKA
KVARTET Hraje se jako duet, ale se čtyřmi hráči, kteří hrají najednou. Hráči se na začátku postaví do čtyřech rohů jeviště zády k sobě, na písknutí se otočí a hrají na dané slovo. Scénka se také zakončuje pohledem všech hráčů do diváků. ---
ROZHLASOVÁ HRA Podobně jako vysílání FM hraje se také potmě. Jedná se o jeden díl rozhlasové hry na pokračování. ---
RYBA VE ČTYŘECH Velmi podobné smrti v jedné minutě. Hraje se také v daném prostředí. Hrají celkem 4 hráči, dva z každého týmu. Přesně po minutě umírá první z nich, a pak každou další minutu jeden hráč. Poslední hráč smysluplně umírá v poslední vteřině. ---
VNITŘNÍ HLASY Na scéně začínají hrát dva hráči v podstatě volnou improvizaci na dané téma. Každý hráč má spoluhráče, který hraje jeho „vnitřní hlas“, tj. stojí za oponou (na straně) a v okamžiku kdy hráč na jevišti přemýšlí, jeho vnitřní hlas čte jeho myšlenky. ---
POLOVINA ČASU Hraje obvykle po jednom hráči z každého týmu. Kdy na začátku má improvizace na dané téma délku jedné minuty. Potom ti samí hráči opakují ten samý děj, ale čas se zkrátí na polovinu. Takhle se postupně zkracuje čas až se nakonec končí na 3,75 vteřiny. Pro veleborce až na 1,875 vteřiny. UKÁZKA

KALENDÁŘ

Po Út St Čt So Ne
1213141516 1718
19202122232425
26 272829301 2
3456789
10 111213141516
1718 1920212223
242526

Facebook

POČÍTADLO